Hyvän vanhenemisen Tukisäätiö

..

 


Säätiön tavoitteena on huomioida ikääntyvien ihmisten elämänpiirin liittyviä tarpeita. Tämän vuoksi se myöntää apurahoja eri tieteenalojen tutkimukselle. Aloista mainittakoon mm. lääketiede, gerontologia, sosiaalitieteet, arkkitehtuuri sekä turvateknologia.

Säätiön tavoitteena on parantaa ikääntyvien ihmisten elämänlaatua tukemalla tieteellistä työtä, jonka tuloksia voidaan hyödyntää arkielämässä sekä vanhustenhuollon ja kansalaisjärjestöjen palveluja kehitettäessä. Järjestämällä koulutustilaisuuksia eri kohdejoukoille sekä tuottamalla materiaaleja taataan uuden tiedon leviäminen eri tahoille.

Säätiö ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia  joiden avulla se pyrkii luomaan kasvavalle ikääntyneiden ihmisten ryhmälle edellytyksiä monipuoliseen ja  virikkeelliseen toimintaan.  Hyvän vanhenemisen tukisäätiön yhteyteen voidaan perustaa  lahjoittajan mukaan nimettyjä rahastoja, joiden varat käytetään lahjoittajan toivomalla tavalla.
Säätiön maakuntarahastot toimivat alueellisesti kattaen koko maan. Myös maakuntarahastojen yhteyteen voidaan perustaa rahoittajan mukaan nimettyjä rahastoja käytettäväksi oman maakunnan hyväksi määrättyihin tarkoituksiin.

 

 

Julkaisut:

 

  • Arjen aapinen - apuvälineitä ikäihmisille
  • Pukeutumisopas - pukeutumisopas ikäihmisille
  • Maalaispapin poluilta, Heikki Savola  (painos loppu)

 

 

 

Soitto
Sähköposti